Zamilujte se za 90 minut

Většina z nás o lásce přemýšlí jako o něčem, co se nám přihodí. Zamilujeme se a vlastně nevíme proč. Psychologovi  Arthuru Aronovi se podařilo, aby se do sebe v jeho laboratoři zamilovali dva navzájem cizí lidé.

Aby to fungovalo, musíte „s kůží na trh“.

Nebude asi jednoduché oslovit někoho zcela cizího, aby do toho s vámi „šel“. Ale velmi dobře tato technika funguje, pokud znáte někoho, kdo vás zaujal a koho chcete blíže poznat. Může to být i někdo, s kým jste na počátku vztahu a ještě nejste tak úplně bezhlavě zamilovaní.

Dr. Aron se zaměřuje na tvorbu interpersonální blízkosti, zejména na způsoby, jak začleňujeme druhé do našeho vlastního pojímání sebe sama. Seberozšiřování znamená, že komplimenty, které skládáme partnerovi, se vlastně dotýkají i nás. Pochvala partnerova vybraného vkus, jeho přátele nebo práce, kterou dělá, je vlastně dílem pochvalou i pro nás.  A partner? Je vždycky ohromující slyšet, co ve vás někdo obdivuje. Komplimenty skládejte kdykoli to jde. Pozor, nezaměňovat s neupřímnými lichotkami.

Třicet šest otázek a milujete?

Návod jak se zamilovat do kohokoli je jednoduchý?! Třicet šest otázek ve studii je rozděleno do tří sad, s tím, že každá ze sad se má dostávat víc pod kůži než ta předchozí. Autor tvrdí, že jedním z klíčů rozvoje blízkých vztahů je, rostoucí a vzájemné sebeodhalující sdílení.

Každý máme nějaké vyprávění o sobě, které předkládáme cizím lidem a známým, ale otázky dr. Arona znemožňují se na takové vyprávění spolehnout. Je pravda, že si nemůžete úplně vybrat, kdo vás miluje, že naše hormony a feromony obstarávají hodně práce v zákulisí, ale za pokus to stojí. A to, že máte někoho, s kým jste ochotni strávit hodinu a půl v důvěrném rozhovoru svědčí o tom, že „chemie“ už působí.

Sada I.

1.  Kdybyste si mohli vybrat kohokoliv na světě, koho byste chtěli jako hosta k večeři?

2.   Chtěli byste být slavní? Jakým způsobem?

 3.  Než někomu zavoláte, zkoušíte si, co chcete říct? Proč?

4.   Co by pro vás představovalo „dokonalý“ den?

 5.   Kdy jste si naposledy zpívali sami pro sebe? A pro někoho druhého?

  6.  Kdybyste mohli žít do devadesátky a mohli si po posledních šedesát let života vašeho života  uchovat buď mysl nebo tělo třicetiletého člověka, co byste chtěli?

  7. Máte tajné tušení o tom, jak zemřete?

  8.  Vyjmenujte tři věci, které máte s partnerem zřejmě společné.

  9.  Za co jste v životě nejvděčnější?

  10.  Kdybyste mohli změnit cokoliv na způsobu vašeho vychování, co by to bylo?

  11.  Vypovězte vašemu partnerovi co nejpodrobněji váš život, máte na to čtyři minuty.

  12.   Kdybyste se mohli zítra probudit a získat jednu vlastnost či schopnost, co by to bylo?

Sada II.

13. Kdyby vám křišťálová koule mohla říct pravdu o vás, vašem životě, budoucnosti, nebo čemkoliv jiném, co byste chtěli vědět?

14.   Je něco, o čem dlouho sníte, že byste chtěli udělat? Proč jste to neudělali?

 15.  Co byl váš největší životní úspěch či výdobytek:

 16.    Čeho si nejvíce ceníte na přátelství?

 17.   Jaká vzpomínka je váš nejcennější poklad?

 18.  Jaká je vaše nejhroznější vzpomínka?

  19. Kdybyste věděli, že do roka náhle zemřete, změnili byste něco na tom, jak nyní žijete? Proč?

  20. Co pro vás znamená přátelství?

  21.  Jakou roli ve vašem životě hrají láska a zalíbení?

  22. Střídavě se podělte o něco, co považujete za pozitivní charakteristiku svého partnera. Opakujte celkem pětkrát.

   23. Jak blízce svázaná a vřelá je vaše rodina? Máte pocit, že vaše dětství bylo šťastnější než většiny ostatních lidí?

   24.  Jaký pocit máte ze vztahu k vaší matce?

Sada III.

25. Každý řekněte tři pravdivá „my“ tvrzení. Například: „My oba v této místnosti cítíme…“

 26.    Dokončete tuto větu: „Rád bych měl někoho, s kým bych mohl sdílet…“

 27.   Kdybyste se měli stát blízkým přítelem s vaším partnerem, podělte se prosím o to, co by bylo důležité, aby věděl či věděla.

 28.  Řekněme vašemu partnerovi, co se vám na něm líbí a buďte tentokrát velmi upřímní a říkejte věci, které byste možná neřekli někomu, koho jste zrovna potkali poprvé.

 29.   Podělte se s partnerem o okamžik z vašeho života, za který se stydíte.

 30.  Kdy jste naposledy plakali před někým druhým? A sami?

 31.  Řekněte partnerovi o něčem, co už se vám na něm líbí.

 32.  Je něco, co je příliš vážné, než aby se o tom žertovalo? A co to případně je?

 33.  Kdybyste měli dnes večer zemřít, aniž byste mohli s kýmkoliv komunikovat, čeho byste nejvíce litovali, že jste nikomu neřekli? A proč jste jim to neřekli?

 34. Váš dům, se vším, co máte, začne hořet. Poté, co zachráníte své nejbližší a domácí zvířátka, máte čas na to, abyste bezpečně vrhli ještě pro jednu další věc. Co by to bylo? Proč?

 35.  Čí smrt, ze všech lidí ve vaší rodině, by vás nejvíce rozrušila? Proč?

 36.  Podělte se o osobní problém a požádejte partnera o radu, jak by se s ním vypořádal či vypořádala. Také se partnera zeptejte, aby se zamyslel, co si asi o problému, který jste vybrali, myslíte vy sám či sama.

 Závěrečný úkol – možná ten nejtěžší -  dívejte se čtyři minuty vzájemně do očí.

Láska se nemusí nutně přihodit. Zamilujte se, protože jste se rozhodli.

Otevřete se druhému, odpovězte si vzájemně na otázky, které je obtížné zodpovědět i sám sobě. Komplimenty a otevřenost jsou tou nejlepší cestou se zamilovat. A kdyby ne, třeba se vyhnete někomu, do koho byste se ani zamilovat nechtěli.

Reference

 • Ahoj Ilono, kam se až člověk musí dostat, až k pudu sebezáchovy, aby pro své přežití poničil všechno a všechny a bylo mu to fuk. Dnes to beru jako vlastní pozitiva a hlavně dokázat se odrazit od dna, i když za pomoci mé osobní koučky, tedy tebe. Myslím, že bez tebe by to trvalo déle, ale přišlo by to. Samozřejmě ti děkuji. Upřímně. Tím pádem začínám chápat smysl koučování a začínám to celé vidět jako dobrou věc. Což doteď jsem vnímala jako americkej nesmysl. Nejsem sice zcela přesvědčená, ale má to nějaký smysl a myslí, že ti to jde. Připni si za mne hvězdičku.

  Linda Burianová, anesteziolog, FN Brno
 • Ilona má talent burcovat ve vás otázky, které postupně mění vaše zažité stereotypy. Je přitom velmi přirozená a vždy perfektně připravená empatická žena

  Do mého života vnesla podporu i povzbuzení, umění odhalit proč některé věci nejdou tak jak bych si přála.

  Motivuje k sebepoznávání a s nadšením jí vlastním umí nasměrovat ke změnám osobním i profesním.

  Koučink s Ilonou mohu všem, kteří stále hledají a nenacházení jen doporučit.

  Mgr. Barbara Brychtová, majitelka penzionu
 • Jana umí s nekonečnou trpělivostí naslouchat a svými znalostmi a neochvějnou intuicí nalézt příčiny i nevědomé vzorce duševního trápení. Byla a je mi oporou v nejtěžších okamžicích. Když selže všechno, ona nikdy. Díky. Sofie.

  Sofie

Ebook zdarma

Slova, která mohou zabíjet
Jak přežít verbální násilí

Zaslat e-book zdarma