Co je koučink

Koučování je dobrodružná cesta k sobě i druhým

Je to konverzace o tom, jak vědomě tvořit vlastní život, jak hledat a posilovat motivaci na cestě k cíli. Odkrývá vaši realitu a snaží se pochopit realitu těch druhých. Koučování nejvíce pracuje s pozitivní zkušeností a momenty, kdy věci plynou jakoby „sami“.  Je to efektivní „nízkoprahová“ disciplína vhodná téměř pro jakoukoli situaci, ve které potřebujeme sdílet a tříbit své názory s profesionálem.

Varování: Koučování umí přinášet rychlé životní změny. Může být nebezpečné!

Kouč a koučovaný, rovnocenní partneři vzájemně se inspirující 

Kouč vytváří bezpečný a inspirativní prostor tak, aby koučovaný nacházel odpovědi na otázky ukryté uvnitř sebe a objevoval nová řešení. Kouč ví, že koučovaný je největším odborníkem na svůj život a předpokládá, že potenciál lidí je větší než ten, který jsou schopni v určitém okamžiku využít. Kouč    neradí, ale posiluje vlastní zodpovědnost koučovaného.

Přínosy práce s koučem

Internationl Coach Federation  provedla v roce 2012 studii ze které vyplývá, že 98,5% klientů uvádí, že peníze utracené koučováním považují za zhodnocenou investici.

Zvýšení sebevědomí, stanovení lepších cílů, vyváženější život, snížení stresu, sebeobjevení  a sebedůvěra označilo přibližně 60% respondentů jako výsledek práce s koučem. Dalších asi 30% dotazovaných uvádělo zlepšení kvality života, zlepšení komunikace a vztahů v rodině i zaměstnání, dosažení lepších zdravotních a sportovních výsledků a nárůst energie. Nezanedbatelný podíl se týkal i konce špatných návyků, více volného času, začátku nového podnikání a získání lepšího zaměstnání.

Roli kouče označili klienti ve více než 80% jako akustické zrcadlo, 78% jej popsalo jako motivátora a přibližně 50% jako přítele či mentora.

Koučink je druhým nejrychleji se rozvíjejícím odvětví ve světě v posledních letech. Vedou informační technologie.

Zdroj: Sydney Morning Herald

Reference

 • Ahoj Ilono, kam se až člověk musí dostat, až k pudu sebezáchovy, aby pro své přežití poničil všechno a všechny a bylo mu to fuk. Dnes to beru jako vlastní pozitiva a hlavně dokázat se odrazit od dna, i když za pomoci mé osobní koučky, tedy tebe. Myslím, že bez tebe by to trvalo déle, ale přišlo by to. Samozřejmě ti děkuji. Upřímně. Tím pádem začínám chápat smysl koučování a začínám to celé vidět jako dobrou věc. Což doteď jsem vnímala jako americkej nesmysl. Nejsem sice zcela přesvědčená, ale má to nějaký smysl a myslí, že ti to jde. Připni si za mne hvězdičku.

  Linda Burianová, anesteziolog, FN Brno
 • Ilona má talent burcovat ve vás otázky, které postupně mění vaše zažité stereotypy. Je přitom velmi přirozená a vždy perfektně připravená empatická žena

  Do mého života vnesla podporu i povzbuzení, umění odhalit proč některé věci nejdou tak jak bych si přála.

  Motivuje k sebepoznávání a s nadšením jí vlastním umí nasměrovat ke změnám osobním i profesním.

  Koučink s Ilonou mohu všem, kteří stále hledají a nenacházení jen doporučit.

  Mgr. Barbara Brychtová, majitelka penzionu
 • Jana umí s nekonečnou trpělivostí naslouchat a svými znalostmi a neochvějnou intuicí nalézt příčiny i nevědomé vzorce duševního trápení. Byla a je mi oporou v nejtěžších okamžicích. Když selže všechno, ona nikdy. Díky. Sofie.

  Sofie

Ebook zdarma

Slova, která mohou zabíjet
Jak přežít verbální násilí

Zaslat e-book zdarma